20.04.2008

Kapalı Çarşı
detaylı bilgi için ''KAPALICARSI'' Yazısının üzerine,
konu başlıklarının ve aydınlatılmış
kelimelerin/cümlelerin üzerine tıklayınız.

pls.click on the topics and words/centences for details.

Uzun bir geçmişe sahip olan Kapalıçarşı'nın tarihi ne yazık ki bir felaketler
manzumesine benziyor:

1. 1451-1481: Fatih Sultan Mehmet tarafından çarşının çekirdeği oluşturuldu.
Çekirdek başlangıçta Beyazıd Kapısı'na yakın İç Bedesten ile Nuruosmaniye Kapısı'na yakın Sandal Bedesteni'nden ibaretti. Ama kısa sürede etrafını sergi ve tezgahlar çevreledi.
2. 1546, yangın: Etrafı ahşap evlerle dolu olan çarşı zarar gördü.
3. 1589, yangın: Alevler çarşı içine atlamasa da tüm çevresi harap oldu.
4. 1618 ve 1652, yangın: Çarşı büyük tahribata uğratmasa her iki yangından da
geniş çapta etkilendi.
5. 1660, yangın: Bedestenlerde değişikliğe gidilmesine yol açtı; ahşap çatı ve kiremitlerle
kaplı bedestenlerin üstü kagir tonozla örtüldü.
6. 1695 ve 1701 yangın: İç Bedesten'de. Sadrazam Damat İbrahim Paşa,
Sandal Bedesteni'ni onarılmasını sağladı.
7. 1750, yangın: Mercan Yokuşu'ndaki yangın çarşının içine sıçradı ve büyük zarara yol açtı. Tarihte ilk kez yeniçeriler çarşıyı yağmaladı. Çarşının güvenliğin sembolü olması ilk kez
zedelendi.
8.1766, deprem: Çarşı'da onarım gerektirdi.
9. 1791, yangın: Uzun Çarşı Caddesi'nde çıktı, çarşının dış tarafındaki han kısımlarını yaktı.
10. 1826, yangın: Hocapaşa'da çıktı; çarşıyı tahrip etti.
11. 1894, deprem: İstanbul'u etkileyen büyük deprem çarşıda bir çok kubbe ve tonozun yere inmesine neden oldu. II. Abdülhamid dönemine rastlayan bu deprem sonrası, çarşının sınırları daraltıldı. Beyazıt ile Nuruosmaniye arasını birleştiren ana cadde olan Kalpakçılar'ın
iki ucuna birer kapı yaptırıldı.
12. 1954, yangın: Çarşı'yı neredeyse tamamen kül etti. Onarım çalışmaları beş yıl sürdü.
1980'li yıllarda Çarşı yeniden onarım ve bakımdan geçti.

Hiç yorum yok: