18.05.2013

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI..

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun..ATATÜRK'ü ve silah arkadaşlarını, bu güzel Bayram gününde rahmet ve minnetle anıyoruz.

Açtığı yolda, Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalarak ilerliyoruz.

ATATÜRK'ÜN bizlere yol gösteren, ışık tutan sözleri arasından ''GENÇLİK VE SPOR'' ile ilgili olarak söylediği sözleri bu anlamlı günde sizlerle paylaşmak istedim..

İşte O Sözlerden bazıları;

''Gençler! 

*Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz irfan ve terbiye ile, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz. 1924

*Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak.

*Gençler için vatani işlerde ölmek söz konusu olabilir. Ama korkmak asla!

*Siz genç arkadaşlar, yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız, sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her canlı için doğal bir durumdur. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.

*Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan yorulmadan yürüyecektir. 1937

*Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir. Milletin egemen amaçlarının görüş noktası budur. Hepimiz ona uymak zorundayız. 

*Bizim halkımız çok temiz kalpli, çok asil ruhlu, ilerlemeye çok kabiliyetli bir halktır. Bu halk eğer bir defa karşısındakilerin samimiyetle kendilerine hizmet ettiğine inanırsa her türlü hareketi hemen kabule hazırdır. Bunun için gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri lazımdır. 1923

*Spor, yalnız beden yeteneğinin bir üstünlüğü sayılmaz, Anlayış ve zeka , ahlak ta bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı geri olan kuvvetler; zeka ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve ayni zamanda ahlaklısını severim. 1930

*Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatlarını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için herhangi bir müsabaka da kazanmak emeliyle bir spor politikası oluşturmazlar. Asıl amaç, bütün her yaştaki Türkler için beden eğitimini sağlamaktır. “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur” sözünü atalarımız boşuna söylememişlerdir.

*Her yarışmada arkalarında Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünmelerini. Türk sporcularına meslek kuralı olarak belirliyorum. 1931''

Hepimizin ezbere bildiği ;

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi;

''Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!''

Mustafa Kemal Atatürk

20 Ekim 1927
****
Eskiden her yıl, 19 Mayıs'da bir kutlama daha yapardık.. 

Çiçekler, hediyeler alırdık..

Sevgili annemize..

Rahmetli annemize..

19 Mayıs 1917 doğumlu idi..

26 yıl önce onu kaybettik..

O da okumuş, dört çocuğunu-bizleri-okutmuş, büyütmüş bir Cumhuriyet Kadını idi..

Bayramımız kutlu olsun..

Artık Milli Bayramlarımızı Devlet kutlamasa da, Devleti yönetenler ATA'mızın huzuruna çıkmasa da, 
Bayrak taşımak suç sayılsa da, 
Halkımız sesini çıkartmaya kalkınca biber gazı sıkılsa da;

Şimdi her zamankinden çok birlik olma zamanı..

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE..

ATA'm, sen rahat uyu..

İZİNDEYİZ HER ZAMAN.

 selma er

11.05.2013

ANNELER GÜNÜ..Bu özel ve güzel günde;
 

ANNELER GÜNÜ'nde;

Tüm annelerin, 

anne olmasalar bile çocuklara anne sevgisiyle yaklaşan ve onları bağırlarına basan tüm kadınların, 

bebek bekleyenlerin, 

asker annelerinin, 

şehit annelerinin, 

anne yarısı teyzelerin, 

annesine hayırlı evlat olabilen tüm evlatların ANNELER GÜNÜ'nü kutluyorum..

Annesi vefat edenlere, 

annelerini ve babalarını kaybeden tüm çocuklara ANNE YÜREĞİNİ açan tüm kadınlara sevgilerimi gönderiyorum..

Ben de annemi 26 yıl önce 70 yaşında iken  kanserden kaybettim..

Çok acılar çekti..

Ölüm kurtuluşu oldu..

Allah kimseye ANNE acısı göstermesin..

Hiçbir anneyi de EVLADINDAN ayırmasın.. 

ANA HAKKI ÖDENMEZ...

AĞLARSA ANAM AĞLAR,GERİSİ YALAN AĞLAR..

selma er...