30.04.2010

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

emeğin değeri bilinsin..çiçeklerimiz solmasın..1 Mayıs'da Taksim'de;

Sevgi,barış,dostluk,sağduyu,birlik ve beraberlik içinde güzel bir Kutlama diliyorum..

selma er.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/14585947.asp?gid=373

http://www.haberturk.com/

http://www.haberturk.com/yasam/haber/511910-isciler-meydana-girdi

http://www.haberturk.com/gundem/haber/511955-turkiyede-1-mayis-coskusu

http://www.haberturk.com/dunya/haber/511956-dunyada-1-mayis

http://tr.wikipedia.org/wiki/1_May%C4%B1s_%C4%B0%C5%9F%C3%A7i_Bayram%C4%B1

22.04.2010

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız Kutlu olsun

Bugün, 23 NİSAN..
''ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI''

Dünya'da ÇOCUKLARA hediye edilen TEK BAYRAM..

Hepimizin bu güzel ve özel BAYRAMI kutlu olsun..

Bu özel günde ATATÜRK'ün Türk Gençliğine emanet ettiği Cumhuriyet'imize sahip çıkalım..


Atatürk'ün Türk Milleti için söylediği bazı sözleri tekrar hatırlayalım ve hiçbir zaman unutmayalım, unutturmayalım..

İşte O Sözlerden Bazıları ;

*'' Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

* Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

*Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.

*Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.

*Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

*Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

*Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.

*Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

*Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

*Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

*Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

* Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

* Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

* Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

* Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

* Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.

* Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

* Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

* Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.

* Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

* Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

* İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

* Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

* Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.

* Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

* Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

* Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

* Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

* Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

* Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

* Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.

* Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.

* Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.

* Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

* Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

* Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder.

* Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.''

''23 NİSAN '' ile ilgili kısa bilgi aşağıdadır;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1935 yılından itibaren kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır.

23 Nisan 1920 yılında TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan Hakimiyet-i Milliye bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 23-30 Nisan'ı Çocuk Haftası ve haftanın ilk gününü de çocuk bayramı ilan ettiği 1935'den itibaren kutlanmaya başlanan bayramdır. Bu iki bayram 23 Nisan 1935 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adı altında bir araya getirilmiştir.

Hakimiyet-i Milliye bayramı , Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışını kutlamak amacını taşırken ; Çocuk bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımakta idi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır.

Çocuklar, Gençler, Anneler, Babalar, Dedeler, Nineler..

Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanet..

B i z l e r e    EMANET..

Bu özel günde ;

*Atatürk'e,

*Silah Arkadaşlarına ,

*Mehmetciklerimize,

*Tüm Gazi ve Şehitlerimize

minnet duygularımı ifade etmek istiyorum..


NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE ..

selma er..http://tr.wikipedia.org/wiki/23_Nisan_Ulusal_Egemenlik_ve_%C3%87ocuk_Bayram%C4%B1

3.04.2010

5. Uluslararası İstanbul Lale Festivali başladı.

fotoğraf;  selma er


Lale Devri başladı..


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 5. Uluslararası İstanbul Lale Festivali başladı. Bu yıl 82 türde 9 milyon 300 bin adet lale dikildi. Lalelerin toplam maliyeti bir milyon 488 bin lirayı buldu. Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Kentin önemli simgelerinden ve Türk kültürünün parçası olan laleyi İstanbullularla buluşturan festivalin bu yıl 5. si gerçekleştiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 5. Uluslararası İstanbul Lale Festivali'nin startını Emirgan Korusu'ndaki Beykoz Köşkü'nün bahçesinde verdi. Festival kapsamında bu yıl İstanbul'da 9 milyon 300 bin adet lale dikimi yapıldı. Silivri'den Tuzla'ya 82 türden dikilen lalelerin maliyeti ise 1 milyon 488 bin TL. Lale soğanları'nın 6.8 milyon adedi Konya'nın Çumra ilçesinden, 2.5 milyon adedi ise Silivri, Çatalca, Şile, Pamukova ve Geyve'nin köylerinden getirtildi.


2004 yılından bu yana İstanbul'a dikilen lale toplam sayısı ise 45 milyon 475 bin adede ulaştı. Lale dikimi için harcanan para ise 4.4 milyon TL.Festivalin startını veren Kadir Topbaş, laleyi İstanbul'a geri getirdiklerini belirterek, 'Laleler, bizim çocukluğumuzda kalmıştı. Biz, laleyi anavatanı İstanbul'a tekrar kavuşturduk. İstanbulluyu da lalelerle buluşturduk. Buluşturmanın yanı sıra laleler sayesinde, yüzlerce aileye istihdam da sağladık' dedi.

EN GÜZELİNİ BULANA ÖDÜL;


'En Güzel Lale İstanbul'da Yetişir' ve 'İstanbul Lalesiyle Buluşuyor' sloganıyla yapılan festivalin kapsamında, İstanbul'un dört bir yanında etkinlikler gerçekleştirilecek. Emirgan Korusu, Taksim Meydanı, Hidiv Korusu, Göztepe Gül Bahçesi, Büyük Çamlıca Korusu, Sultanahmet Meydanı ve Gülhane Parkı festival süresince bu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ebrudan, heykele lale temalı çok sayıda ürünün satışının yanı sıra resim ve fotoğraf sergisi ile müzik dinletileri de gerçekleştirilecek. Öte yandan 'En Güzel 50 Lale Yarışması'nda, en güzel lale fotoğrafını çeken 50 kişi de ödüllendirilecek.

KENTTE ÜÇ AY KALACAKLAR


Laleler yaklaşık 3 ay boyunca İstanbul'a güzellik ve renk katacak. Erkenci laleler Mart ayı ortalarında açtı. Nisan ayı içinde, normal laleler, Mayıs ayında da geç açan laleler İstanbul'u süsleyecek. Lalelerle birlikte sümbül, nergis gibi diğer soğanlı bitkiler de İstanbul'a renk katacak.


http://www.aksam.com.tr/2010/04/03/haber/guncel/11350/lale_devri_basladi.html

http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=18247