22.02.2008

İPEK YOLU (THE SİLK ROAD)

İpek Yolu;

Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur.
Milattan yüzyıllar önce Mısırlılar, daha sonra da Romalılar, Çinlilerden ipek satın alırlardı. Ulaşım ise, daha sonra İpek Yolu adı verilen güzergahları izleyen kervanlarla sağlanırdı.
İpek endüstrisi, eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuştur. Uzak Doğu'dan gelen ipek ve baharat, Batı dünyası için, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. İpek, ayrıca Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır. Doğu'nun ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin'den Avrupa'ya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur. Orta Çağda, ticaret kervanları, şimdiki Çin'in Xian kentinden hareket ederek Özbekistan'ın Kaşgar kentine gelirler, burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizi'ne, diğeri ile de Karakurum Dağları'nı aşarak İran üzerinden Anadolu'ya ulaşırlardı. Anadolu'dan deniz yolu ile veya Trakya üzerinden kara yolu ile Avrupa'ya giderlerdi.
Doğudan batıya doğru gelişen bu ticari harekette daha önceki çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden yararlanılmıştır. Yoğun bir şekilde
ipek, porselen, kağıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkan sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları zaman içinde İpek Yolu olarak adlandırılmıştır. İpek Yolu Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır.
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, İpek Yolu'nun hem bir ticaret yolu, hemde tarihsel ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiş, bu yol boyunca inşa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıların, yeni işlevler kazandırlarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başlamıştır.

İpek yolu çeşitli Türk uygarlıklarının ekonomik kaynağı olmuştur..


Konu başlıkları:

1 İpek Yolu üzerindeki şehirler
2 İpek Yolu için denizden rota
2.1 Güneydoğu Asya
3 Ptolemy'nin Listesi
//

İpek Yolu üzerindeki şehirler:
'İstanbul'dan
Yezd, İran'a kadar:'Çin Şian kentinden başlayıp 2'ye ayrılır
İstanbul, Türkiye
Bursa, Türkiye
Beypazarı, Türkiye
Antakya, Türkiye
Konya, Türkiye
Adana, Türkiye
Halep, Suriye
Ramadi, Irak
Felluce, Irak
Abu Garaib, Irak
Bağdat,Irak
Bakuba, Irak
Kermanşah, İran
Hemedan, İran
Rey, Iran
Tahran, İran
Hecatompylos İran
Sebzevar, İran
Nişabur, İran
Yezd,İran
Yazd, İran'dan Turfan, Çin'e kadar
Merv, Türkmenistan
Urgench, Türkmenistan
Buhara, Özbekistan
Semerkand, Özbekistan
Taşkent, Özbekistan
Şahrisabz, Özbekistan
Hazrat-e Türkestan, Kazakistan
Ürumçi, Çin

Muhammad II'nin Eski Urgençdeki sarayının harabesi.
Yazd, Iran'dan Kashi, Çin'e kadar:
Herat, Afganistan
Bamyan, Afganistan
2001de
Taliban tarafından yıkılmış olan Bamyan Buda heykelleri
Kabil, Afganistan
Peşaver, Pakistan
Karakorum highway
Ahmedabad, Hindistan
Bombay, Hindistan
Kaşgar, Çin
Kabil'den Debal'e
Kabil, Afganistan
Peşawar, Pakistan
Taksila, Pakistan
Multan, Pakistan
Debal, Pakistan
Mısır
Babil
Arabistan
İran
Hindistan
Seylan
Kuzey rotası--Kashi, Çin'den başlayıp
Taklamakan çölü kuzey kıyısını takip edip Anxi, Çin'e
Aksu, Çin
Kuqa or Kucha, Çin
Korla, Çin
Jiaohe, Çin
Loulan, Çin
Turpan or Turfan, Çin
Turfan Water Museum
Gaochang
the
Bezeklik'de Bin Buda Mağarası
Kumul/Hami, China

Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi 1390'da Timur tarafından yaptırılmıştır.

Güney rotası -- Kashi, Çin'den başlayıp
Taklamakan çölü güney kıyısını takip edip Anxi, Çin'e:
Hotan or Khotan, Çin
Minfeng, Çin
Niya, Çin
Dunhuang, Çin
Miran, Çin
the
Mogao Mağaraları
Anxi, Çin den Xi'an, Çin'e:
Anxi, Çin
Yumen, Çin
Zhangye, Çin
Wuwei, Çin
Lanzhou, Çin
Xi'an, Çin
Kore
Pyongyang, Kuzey Kore
Seoul, Güney Kore
Japonya
Nara

İpek Yolu için denizden rota:
Sie
Debal
Quanzhou
Kanton
Kolombo
Goa
Bombay
Cochin
Masulipatnam
Lothal
Astrahan
Derbent
Aden
Süveyş
Ayas
Venedik İtalya
Roma İtalya

Güneydoğu Asya:
Kedah (
Kedah'in eski zamanlar tarihi)
Langkasuka
Ligor
Chi Tu
Gangga Nagara
Malacca
Pan Pan
Funan
Vijaya of Champa
Chenla
Khmer / Kambuja
Hoi An
Srivijaya
Pasai
Perlak

Ptolemy'nin Listesi:
This following list is attributed to
Ptolemy. All city names are Ptolemy's, throughout all his works. Most of the names are included in Geographia.
Some of the cities provided by Ptolemy either
no longer exist today or
have moved to different locations.
Nevertheless, Ptolemy has provided an important historical reference for researchers.
(This list has been alphabetized.)
Afrika -
East - Akhmim, Aromaton Emporion, Axum, Coloe, Dongola, Juba, Maji, Opone, Panopolis, Sarapion, Sennar.
North - Caesarea, Carthage, Cyrene, Leptis Magna, Murzuk, Sijilmassa, Tamanrasset, Tingis.
Arabistan - Cane, Eudaemon Arabia, Moscha, Mosyllon, Sana, Saphar, Saue.
Çin - Cattgara, Chengdu, Kaifeng, Kitai, Kunming, Yarkand.
Avrupa - Aquileia, Athens, Augusta Treverorum (Trier), Gades (Cadiz), Ostia.
Hindistan - Argaru, Astakapra, Bacare, Balita, Barake, Barbaricum, Byzantion, Colchi, Erannoboas, Horaia, Kalliena, Mandagora, Melizeigara, Muziris, Naura, Nelcynda, Paethana, Palaepatmae, Palaesimundu, Poduca, Semylla, Sopatma, Suppara, Tagara, Tymdis.
Persia - Alexandria Areion, Kandahar, Persepolis.
Persian Gulf - Apologos, Asabon, Charax, Gerra, Ommana.
Kızıldeniz - Adulis, Aualites, Berenica, Malao, Muza, Myos Hormos, Ocalis, Ptolemais Theron.
South East Asia - Thaton, Trang.
Unknown -
Ecbatana (located in either modern İran or Suriye), Jiaohei.

Tarih ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.
"
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0pek_Yolu"'dan alındı
Sayfa kategorileri: Başka dilden çevrilmekte olan maddeler Lists of cities in Asia Cities along the Silk Road Tarih taslakları Coğrafya taslakları İpek Yolu

(detaylı bilgi için konu başlıklarının ve aydınlatılmış kelimelerin/cümlelerin üzerine tıklayınız.)
(pls.click on the words/sentences for details.)

Hiç yorum yok: