18.02.2008

ATATÜRK


ATATÜRK

Mustafa Kemal Atatürk (19 Mayıs 1881, Selanik - 10 Kasım 1938, İstanbul), Türk asker ve devlet adamı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı (1923-1938). I. Dünya Savaşı sonrası Anadolu'da başlayan ulusal bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın askerî ve siyasi önderi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı.
Atatürk kronolojisi için bkz. önemli olaylarla Atatürk

Konu başlıkları:
1 Çocukluk ve gençlik yılları (1881 - 1905)
1.1 Atatürk'ün doğum tarihi
2 Erken Meslek Hayatı, 1905-1914
2.1 Şam'da staj ve İttihat ve Terakki Cemiyeti
2.2 Birinci Libya görevi (1908)
2.3 Hareket Ordusu (1909)
2.4 Trablusgarp Savaşı, 1911-1912
2.5 Balkan Savaşları, 1912-1913
2.6 Askerî Ataşe Dönemi, 1913-1914
3 Birinci Dünya Savaşında Hizmetleri, 1914-1918
3.1 Çanakkale Savaşı, 1915-1916
3.2 Kafkasya Cephesi, 1916-1917
3.3 Sina ve Filistin Cephesi, 1917-1918
4 Milli Mücadele dönemi (1919 - 1923)
4.1 Örgütlenme Dönemi, Mayıs 1919 - Mart 1920
4.2 Hakimiyetin sağlanması, Mart 1920 - Mart 1922
4.3 Barışın sağlanması
4.4 Saltanatın Kaldırılması
4.5 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı, 29 Ekim 1923
5 Cumhurbaşkanlığı Dönemi, 1923-1938
5.1 Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde kurulan hükümetler
5.2 Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde dış politika
5.3 Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde inkılaplar ve iç politika
5.3.1 Siyasal alanda inkılaplar
5.3.2 Toplumsal alanda inkılaplar
5.3.3 Hukuk alanında inkılaplar
5.3.4 Eğitim ve kültür alanında inkılaplar
5.3.5 Çok partili demokrasi denemeleri
5.3.5.1 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1925
5.3.5.2 Serbest Cumhuriyet Fırkası, 1930
6 Atatürk'ün son günleri ve ölümü
7 Özel Hayatı
7.1 Evliliği
7.2 Çocukları
8 Yapıtları
9 Medya
10 Notlar
11 İlgili maddeler
11.1 Atatürk'ün söylevleri
12 Ayrıca bakınız
13 Dış bağlantılar

http://www.ankarakulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF1578F4E5E296E410
(detaylı bilgi için konu başlıklarının ve aydınlatılmış kelimelerin/cümlelerin üzerine tıklayınız.)

**

Mustafa Kemal AtatürkTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Doğum tarihi
19 Mayıs 1881
Doğum yeri
Selanik, Osmanlı Devleti
Ölüm terihi
10 Kasım 1938
Ölüm yeri
Dolmabahçe Sarayı, İstanbul
Rütbesi
Osmanlı: Mirliva
Türkiye: Müşir (Mareşal)
Kumanda ettiği birlikler
19.Tümen, 16.Kolordu, 2.Ordu, 7.Ordu, Yıldırım Orduları Grubu, 9.Ordu (3.Ordu), Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordusu
Madalyaları
Bakınız: Atatürk'ün aldığı madalyalar ve madalyonlar
Savaşlar
Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı (Çanakkale Savaşı, Filistin-Suriye Savaşı), Kurtuluş Savaşı
TBMM Başkanlığı
24 Nisan 1920-29 Ekim 1923
Cumhurbaşkanlığı
29 Ekim 192310 Kasım 1938
CHP Genel Başkanlığı
9 Eylül 192310 Kasım 1938
**********************************************************************************

Atatürk
Atatürk'ün Hayatı
Atatürk İlkeleri
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Kronoloji
Selânik Atatürk Evi
Atatürk Müzeleri
Atatürk'ün Yatı "Savarona"
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar
Atatürk'ün Vasiyeti
Anıtkabir
Atatürk Şiirleri
Atatürk Diyor Ki!
Atatürk Portreleri
Atatürk Resimleri Galerisi
Atatürk Fotoğraf Albümü
Atatürk İçin Diyorlar Ki!
Mustafa Kemal ile Mülakat (Ruşen Eşref - 1930)
Atatürk ve Türk Musıkisi
Nutuk
Atatürk İnkılapları; Bir Kültürel Reform
Görüntüler
Atatürk ve Müze


http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF03F62AD22E1A9C73

Hiç yorum yok: