14.02.2013

YOL HARİTASI- BİLİNÇ ÇALIŞMASI

Sevgili Arkadaşlarım ,

Sizlerle beraber Sn.Murat Gürgün'ün öncülüğünde çıktığımız üçüncü yolculuğumuzun da bugün son durağına vardık.

Birçoğunuzla 2011 yılının sonlarından itibaren birbirini tamamlayan üç ayrı ve çok eğitici çalışmada birlikte olduk.

1-Yaşamı Yönetmek ve Yol Haritası,
2-Yol Haritası İleri Çalışma, (12 farklı alan var.)
3-Yol Haritası Bilinç Çalışması. (12 bilinç basamağı var.)

Aramızdaki  benzerlik / farklılıklara göre Murat Bey bazen bizi gruplara ayırdı.

Herbirimiz kendimize göre notlar aldık, eksik yönlerimizin farkına vardık ve  birbirimizden aldığımız güç ve destek ile tamamlamaya çalıştık.

2011'den itibaren çok şey öğrendik.

Tabii öğreneceğimiz daha da fazla şey olduğunun bilincindeyiz.

Toplam 12 adet farkındalık alanını 16 hafta gibi kısa bir sürede öğrenmeye çalıştık.

Bu alanların bazılarında geçmiş, bazılarında ise gelecek -yön gösteren- işaretimiz çıktı.

Geçmişte doğru veya yanlış olarak yaptıklarımızlarımızdan yola çıkarak gelecekte yapmamız veya yapmamamız gerekenleri anlamaya çalıştık.

Kalıplar;

*Form,
*Hareket,
*His,
*Algı

Farkındalık; Yaşamak için gerekli temel fonksiyonumuz.
Kişinin varlığının odak noktası.

Fonksiyonlar;

*Akıl ve Düşünce, (akıl, zihin, mantık.)
*Hissetme,
*Gereksinim, (fiziki ve ruhsal açlık.)
*Farkındalık,
*İstekler, (insandaki farkındalığı kullanan yaşam gücü, motor.)
*İnanç,     (insanın inandığı gibi davranması.Daha yüksek bir farkındalık.)
*Bilinç (disiplin) (insanın yaşadığı fiziki Dünya gerçeğinin sınırlanması, sorumluluk duygusu.)

Bunların hepsinin ortak noktası FARKINDALIK..

*Ben Farkındalığı,
*Bireysel Farkındalık,
*Dışsal Farkındalık,
*İçsel Dünya'nın Dışsal Farkındalığı

Bu yıl, Yol Haritası Bilinç Çalışması 18/10/2012'de başladı.

Toplam 16 haftalık çalışmada 12 Bilinç Basamağı'nı öğrenmeye çalıştık.

1-Varoluş Bilinci,
2-Dünya Bilinci,
3-Öğrenme Bilinci,
4-Ruhsal Bilinç,
5-Yaratıcı Bilinç,
6-Kusursuzluk Bilinci,
7-Denge Bilinci,
8-Ölümlü Olma Bilinci,
9-Evrensel Bilinç,
10-Güç Bilinci,
11-Birey Olma Bilinci,
12-Bütünlük Bilinci.

Her bilinç basamağı aşağı yukarı altı yıl olduğu varsayılırsa, bir insanın tamamen bilinçli olabilmesi için yaklaşık 72 yıl gerekli imiş.

Her birimiz  yukarıdaki bilinç basamaklarının her birine farklı zaman ve yaşta ulaşıyoruz.

Örneğin;

Bende Dünya Bilinci;  dördüncü alanda ve geçmiş işareti var.
Ölümlü Olma Bilinci;  onuncu    alanda ve gelecek işareti var.

Başka arkadaşlarımda herbir Bilinç'te  farklı alanda geçmiş/ gelecek işareti var.

Benim 2.alanda -değer alanı- kendimi geliştirmem gerek.
 
O zaman değerim artacak.(gereksinim.)

Harekete geçmem, bu değerleri ortaya koymam gerek.

Hareketli, spor yapan, düzgün beslenen biri olmalıyım.

Kendimi geliştirecek, değerimi arttıracak her türlü eğitim ve çalışma bana iyi gelecek.

Hareketimi engelleyen birşey var.(Öz disiplin )

Haftalardır aldığım notları tekrar gözden geçirerek YOL HARİTAMI daha BİLİNÇLİ bir şekilde çizeceğim.

Maddi ve manevi olarak daha mutlu olacağım bir yaşam tarzı ile hayatımı düzene sokacağım.

Bu güne kadar bu çalışmalardaki değerli desteklerinden dolayı başta eğitimcimiz Sn.Murat Gürgün olmak üzere, 19 Mayıs Kültür Merkezi'ne ve paylaşımlarından dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

Bu gruptaki birçok arkadaşım ayrıca Yoga,Meditasyon, Nefes Teknikleri vb. konularında değişik eğitimlerle kendilerini sürekli geliştirmeye devam ediyorlar.

Yaşamı Yönetmek için Yol Haritamızı bilinçli bir şekilde oluşturabilmek ve uygulamak dileği ile..

selma er.
           
Hiç yorum yok: